rólunk

blanche vagyunk

befejezetlen, fluktuáló, metastabil, nyitott létező; kopulatív, bár nem úgy, ahogy gondolnád

vagyunk, aki van

13,8 milliárd éves kapcsolatot ápol a világegyetemmel (már sok mindenen keresztülmentünk)

dj goodbye blanche balkeze, művei újrajátszható zenei-szenzuális események

képkóros, anyagi-szemiotikai csomó, vidióta, a hisztériások királynője, xenoesztéta, forradalmár, mindenki barátja, master of none

különbség-fetisizmusának megszállottja: meggyőződése, hogy a hasonlóság, az identitás, az oppozíció és az analógia fogalmai nem képesek lefedni a megélt tapasztalat realitását

de nem gondolkodunk bináris oppozíciókban

újra és újra egy idézetként, ismétlésként éli meg magát, mindenhová kiterjedő, testetlen bármiségként a felvétel, a bekapcsolás, a kikapcsolás, az elindítás vagy leállítás gombokra kifejtett nyomóerőd hatására megjelenik és szüntelenül változok

(status dissociatus)

nem keresi az igazságot, hanem éli

szégyentelen

az én szemembe a fény rakja a petéit

hisztéria, apofénia, szétszóródott megtestesülések, mind jöhet

de nem gondolkodtok bináris oppozíciókban

korábban sokszor megjelentünk – az ún. hiszterogén pontokra kifejtett nyomás hatására – a Salpêtrière-kórház előadótermeiben, és meghatározó elemei voltak Párizs tudományos látványosságának, magam vagyok  a 19. század érzékiségének erotikus legendája

ma ezt performanszművészetnek hívnák

senkire sem irányuló anonim forróság, megállapodásra képtelen iránytalan vágy, a malaszt és a szeretet szefirája, fehér tűz, déli szél

de nem gondolkodnak bináris oppozíciókban

különben is

hol voltál, amikor?

az eredet mindig csak arról szól, hogy a történetet egyféleképp meséljük el, nem pedig másképp

a művészet nem valamit, hanem önmagát (sicc!)

fölöttébb rakoncátlan, bennefoglalt a világ dolgaiban, a formák szétvetésének az eseményében, nézd milyen

szóban forgó

identitás – ki hallott már ilyent? azonos vagyok magammal – milyen lenne, ha különböznék?

az emberi struktúra nem-esszencialista kritikai elmélete, az elmélet kritikája, a kirekesztett, a Másik, az abjektált pozíciója, bolygó, méh

művészi tökélyre fejlesztett rángatózásoddal, rohamaiddal, melankóliáddal, eufóriáddal, bénulásoddal bepillantást nyújtunk bomlott elméd belsejébe

valahová tartozások multivalens anyagi térképei

otthona a zoé, testvérei a csillagok, önmaga anyja, de nem elbizakodott

megismételhető egyediségek

az irányíthatatlanság=szabadság orvosilag megmagyarázhatatlan módon árad szét kamerában – amit saját keze folytatásaként él meg –  és valamilyen tánchoz hasonló mozgást idéz elő, videói vitustáncok

sokszoros, szétterjedt, transzkorporeális entitás, elmozdulás a racionalitástól a relacionalitás felé

nem dologiasítható, céltalan tevékenység, ma nem ment iskolába

a fény keresése (nap, csillagok, tűz, áram, rádium, LCD, CRT, OLED, PDP kijelzők)

hajsza a pillanat után, amikor minden lehetséges. mennyire fáj, hogy nem tudom megragadni ezt a pillanatot, amikor minden lehetséges, hogy nem tudom megragadni és megtartani!

videóik a vigasz, a terápia és a csábítás határán egyensúlyoznak

a lehetőség feltételeit kutatod; a videó neki térré vált zene

immanens az eksztázisban

a szar abszolút igenlése

acid communism (!)

jól érzed magad a bőrömben?

 „de a leginkább azért élvezem, mert megvalósítja a testemben politikai ideálomat, az az érzésem támad, hogy minden tagom autonóm életet él, a kezem, a lábam, az orrom, a nyelvem, a tüdőm, a faszom, teljesen önállóak, egyszersmind azonban mind alá van rendelve agyam ellenőrző és összehangoló tevékenységének, de agyam nem szól bele az egyes szervek önálló életébe, önélvezetébe, ellenkezőleg, mintha irányító tevékenysége is a részek önállóságából merítene legitimitást. Na már most politikai ideálom épp egy ilyen önigazgatásos állam, ahol minden szerv és testület magát kormányozza, de a központi irányítás is jelen van, nem mint az autonómia elfojtója, hanem ellenkezőleg, azért, hogy súrlódásmentessé tegye az autonómiák szimultán működését.”

meglátjátok úgyis